Algemene voorwaarden

meerbadenkaarten, periodekaarten en leskaarten

 • Op een pas kunnen leskaarten, periodekaarten en meerbadenkaarten gezet worden.
 • Alle kaarten zijn voor een bepaalde periode geldig.
 • In geval van verlies of diefstal van een pas kan een duplicaatpas worden gemaakt. U kunt hiervoor terecht bij de receptie. De informatie van de oude pas blijft in de computer van de receptie bewaard en kan zonder problemen op de nieuwe pas gezet worden.
 • De leskaarten, periodekaarten, en Amstelveenpaskaarten zijn strikt persoonlijk, bij meerbadenkaarten is het mogelijk om met meerdere personen gebruik te maken van de kaart.
 • Toegang tegen gereduceerd tarief Amstelveenpas wordt alleen verleend op vertoon van Amstelveenpas met foto. Dit geldt ook voor elk afzonderlijk bezoek bij een 10-badenkaart.
 • Met leskaarten, periodekaarten, en Amstelveenpaskaarten kunt u eenmaal per dag naar binnen.
 • Een 10 badenkaart is in de zomerperiode van 1 mei-1 september alleen tussen 07:00-10:00 uur geldig.
 • Een verlopen kaart, die u niet kunt of wilt verlengen, wordt altijd ingenomen.
 • Meerbadenkaarten zijn 1 jaar geldig.
 • Vroege vogel-kaarten zijn aan tijd gebonden (zie openingstijden).

Leskaarten
 • De leskaart is aan dag en tijd gebonden.
 • De eerste les is altijd een proefles (niet gratis), uitsluitend direct na deze les heeft de kaarthouder het recht de kaart te retourneren en het betaalde bedrag minus de gevolgde les terug te krijgen.
 • Geldelijke restitutie of compensatie in tijd wordt uitsluitend tijdens de geldigheidsduur van de kaart voor het overgebleven bedrag of de overgebleven tijd op het moment van terugbetaling gegeven.
 • Bij ziekte zijn de eerste twee weken altijd voor eigen rekening. Daarna wordt het tegoed bevroren. Er wordt geen restitutie of compensatie in tijd gegeven voor eigen vakanties buiten de door de Meerkamp vastgestelde schoolvakanties om.
 • Zonder pas met geldige kaart kunt u niet deelnemen aan de les.
 • Als de leskaart verlopen is en niet aansluitend wordt verlengd, wordt de kaarthouder zonder tegenbericht uit de les geplaatst en wordt er een nieuwe deelnemer van de wachtlijst opgeroepen.
 • Door de Meerkamp vastgestelde schoolvakanties en feestdagen worden niet in de leskaart meegenomen.
 • Het is bij sommige groepen mogelijk in (korte) vakanties en op feestdagen de lessen op andere dagen en tijden in te halen.
 • Bij ziekte van een instructeur doen wij onze uiterste best een vervanger te vinden. Als de lessen door ziekte van een instructeur meer dan twee weken uitvallen, wordt dit in tijd verrekend.
 • Als u aan meerdere groepen wilt deelnemen, dient u meerdere kaarten te kopen (er kunnen meerdere kaarten op 1 pas).
 • Verzoeken tot overplaatsing naar een andere groep kunnnen schriftelijk of telefonisch bij de administratie worden gedaan.